Múzeá

Názov Adresa Www E-mail Telefón QR kód
Etnografické múzeum, SNM v Martine Malá hora 2, Martin - centrum www.snm.sk sekretariat@snm-em.sk +421 (0) 43 413 3096
Múzeum Karola Plicku, SNM v Martine Blatnica, Prónayovská kúria www.snm-em.sk/zlozkymuzea/mkp +421(0) 43 4948142
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku Moyzesova 11, Martin - širšie centrum www.snm.sk cesi-dok@stonline.sk +421 (0) 43 42 30 136
Múzeum Martina Benku, SNM v Martine Kuzmányho 34, Martin www.snm-em.sk/zlozkymuzea/mmb mmb@max.euroweb.sk +421 (0) 43 4131390
Slovenské národné literárne múzeum Martin M.R.Štefánika 11, 036 01 Martin www.snk.sk snlm@snk.sk +421 43 413 40 36, +421 43 413 41 52
Slovenské národné múzeum MARTIN Malá hora 2 P. O. BOX 155, 036 80 Martin www.snm-em.sk snmmartin@snm.sk, sekretariat@snm-em.sk 00 421 43 41 310 11 - 12, 00 421 43 41 330 96
SNM v Martine Múzeum Andreja Kmeťa Andreja Kmeťa 20 P. O. BOX 155 036 01 Martin SNM v Martine Múzeum Andreja Kmeťa muzeum.kmeta@snm-em.sk +421 43 24 542 40
SNM v Martine Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Areál Múzea slovenskej dediny Jahodnícke háje www.snm.sk mrk@snm-em.sk +421 43 438 32 94
SNM v Martine Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje 036 80 Martin www.snm-em.sk snm-msd@stonline.sk +421 43 42 394 91, +421 43 24 58 111
Naspäť