Knižnice

Názov Adresa Www E-mail Telefón QR kód
Matica slovenská Nám. J. C. Hronského 1, 036 52 Martin www.matica.sk info@matica.sk 043 / 401 28 11
Turčianska knižnica v Martine Divadelná č.3, 036 01 Martin www.tkmartin.sk kniznica@tkmartin.sk 043 / 423 71 75
Turčianske kultúrne stredisko v Martine Divadelná ulica č. 5, 036 01 Martin www.tks.sk tks@tks.sk 043/413 23 94, 043/413 31 53, 0917 494 708
Naspäť