Disco

Názov Adresa Www E-mail Telefón QR kód
Hush Club M.R. Štefánika 8 www.hush.sk info@hush.sk 0917 741 046
Kozel Pub Martin Jilemnického 47, 036 01 Martin www.kozelpub.sk +421 (0)43 430 19 18
Lounge bar M.R. Štefánika 3, 036 01 Martin www.loungebar.sk mail@loungebar.sk +421 907 456 569
STROJÁR / PANTER CLUB Vajanského námestie 2 www.panterclub.sk 0908 316 466
Naspäť