Brantner

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o bola založená 10.12.1992 ako súkromná spoločnosť s účasťou mesta Martin. Jej založenie bolo výstupom projektu pre transformáciu bývalých technických služieb - príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť, ešte pod názvom Ekopolis s.r.o, ktorá bola v r. 2005 premenovaná na Brantner Fatra s.r.o. Brantner Fatra je významným členom spoločností skupiny Brantner na Slovensku, poskytujúcim široký rozsah služieb pre mestá, obce, podnikateľskú sféru a občanov. Naším základným cieľom je orientácia na zákazníka, chápanie jeho potrieb, flexibilita pri poskytovaní služieb v nadväznosti na kvalitu a efektivitu, pri zachovaní a zveľaďovaní nášho životného prostredia.
web: http://www.brantnerfatra.sk

Vpíšte vašu otázku, alebo pripomienku, na ktorú by ste radi dostali odpoveď.
Ak máte záujem o odpoveď, uveďte prosím aj vašu e-mailovú adresu, aby sme Vás mohli spätne informovať.
CAPTCHA
Táto otázka je kvôli testu, či ste ľudský návštevník, aby sa predišlo automatickým odoslaniam spamu.
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.
Naspäť